Kiedy Sąd może orzec rozwód?

Zgodnie z art. 56 § 1 ustawy z dn. 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (dalej: KRO) jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód.

Cóż to oznacza? Ano to, że w każdej sprawie rozwodowej – zanim zapadnie końcowy wyrok – Sąd musi zbadać czy rozkład pożycia małżonków ma wskazane wyżej cechy. Jest to absolutna podstawa do tego, aby Sąd mógł orzec rozwiązanie małżeństwa stron przez rozwód. Proszę jednak pamiętać, że Czytaj dalej „Kiedy Sąd może orzec rozwód?”

Komentarze

Zwrot nadpłaconych alimentów

Coraz częściej słyszymy o problemie wystąpienia tzw. nadpłaconych alimentów i trudnościach związanych z odzyskaniem tej kwoty przez zobowiązanego do płacenia alimentów. Z posiadanego doświadczenia w pracy adwokata wiem, że do sytuacji takiej może dojść przykładowo: gdy w sprawie o alimenty Sąd I instancji zasądzi kwotę alimentów na rzecz uprawnionego w wysokości 1.500 zł mies. a na skutek apelacji zobowiązanego do płacenia alimentów Sąd II instancji zmieni wyrok Sądu I instancji obniżając kwotę należnych alimentów do kwoty 1.000 zł mies. począwszy od daty wniesienia powództwa do sądu; Czytaj dalej „Zwrot nadpłaconych alimentów”

Komentarze

Jak długo trzeba płacić alimenty na dziecko?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami rodzice mają obowiązek łożyć na swoje dziecko, aż do czasu, gdy będzie ono w stanie utrzymywać się samodzielnie, chyba, że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego wychowania i utrzymania.

Często klienci zadają mi pytanie: jak długo powinienem/powinnam płacić na dziecko? Przyjmuje się, że rodzice mają obowiązek utrzymywania swojego dziecka od momentu jego narodzin do czasu, gdy się usamodzielni i będzie w stanie samo zapewnić sobie środki na własne utrzymanie. Nie jest jednak prawdą, iż obowiązek ten trwa do 18 (pełnoletniość) czy 24 (koniec edukacji) roku życia dziecka – jak często można usłyszeć. Czytaj dalej „Jak długo trzeba płacić alimenty na dziecko?”

Komentarze

Od czego zależy wysokość alimentów na dziecko?

Zgodnie z art. 135 § 1 i 2 ustawy z dn. 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy [KRO] zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, może polegać także, w całości lub w części, na osobistych staraniach o jego utrzymanie lub wychowanie.

Poprzez usprawiedliwione potrzeby dziecka rozumie się Czytaj dalej „Od czego zależy wysokość alimentów na dziecko?”

Komentarze