Jak długo trzeba płacić alimenty na dziecko?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami rodzice mają obowiązek łożyć na swoje dziecko, aż do czasu, gdy będzie ono w stanie utrzymywać się samodzielnie, chyba, że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego wychowania i utrzymania.

Często klienci zadają mi pytanie: jak długo powinienem/powinnam płacić na dziecko? Przyjmuje się, że rodzice mają obowiązek utrzymywania swojego dziecka od momentu jego narodzin do czasu, gdy się usamodzielni i będzie w stanie samo zapewnić sobie środki na własne utrzymanie. Nie jest jednak prawdą, iż obowiązek ten trwa do 18 (pełnoletniość) czy 24 (koniec edukacji) roku życia dziecka – jak często można usłyszeć. Czytaj dalej „Jak długo trzeba płacić alimenty na dziecko?”

Komentarze

Od czego zależy wysokość alimentów na dziecko?

Zgodnie z art. 135 § 1 i 2 ustawy z dn. 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy [KRO] zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, może polegać także, w całości lub w części, na osobistych staraniach o jego utrzymanie lub wychowanie.

Poprzez usprawiedliwione potrzeby dziecka rozumie się Czytaj dalej „Od czego zależy wysokość alimentów na dziecko?”

Komentarze