Alimenty wsteczne – czyli kiedy można domagać się alimentów za czas sprzed wniesienia powództwa?

Na wstępie należy zauważyć, że głównym celem alimentów jest zaspokojenie bieżących, usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego (np. dziecka, małżonka, rodzica itp.). Dlatego też najczęściej zakładając sprawę o alimenty wnosi się o zasądzenie alimentów na rzecz uprawnionego za czas od daty wniesienia powództwa i jest to klasyczna sytuacja.

Czasem zdarza się, że rodzice pytają mnie: czy mogę domagać się alimentów na dziecko za czas przeszły, tzn. sprzed wniesienia powództwa? Moja odpowiedź brzmi: tak, choć uzyskanie alimentów wstecznych nie jest wcale tak łatwą sprawą i zależy od okoliczności konkretnego przypadku. Czytaj dalej „Alimenty wsteczne – czyli kiedy można domagać się alimentów za czas sprzed wniesienia powództwa?”

Komentarze

Niealimentacja – czy czekają nas zmiany w przepisach?

Zacznę od tego czym jest niealimantacja? Otóż, niealimentacja to określenie związane z nie płaceniem alimentów, które to zachowanie co do zasady podlega karze zgodnie z art. 209 § 1 ustawy z dn. 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny [kk].

Należy pamiętać, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa warunkiem odpowiedzialności karnej nie jest objęte każde niepłacenie alimentów lecz tylko takie, Czytaj dalej „Niealimentacja – czy czekają nas zmiany w przepisach?”

Komentarze

Zwrot nadpłaconych alimentów

Coraz częściej słyszymy o problemie wystąpienia tzw. nadpłaconych alimentów i trudnościach związanych z odzyskaniem tej kwoty przez zobowiązanego do płacenia alimentów. Z posiadanego doświadczenia w pracy adwokata wiem, że do sytuacji takiej może dojść przykładowo: gdy w sprawie o alimenty Sąd I instancji zasądzi kwotę alimentów na rzecz uprawnionego w wysokości 1.500 zł mies. a na skutek apelacji zobowiązanego do płacenia alimentów Sąd II instancji zmieni wyrok Sądu I instancji obniżając kwotę należnych alimentów do kwoty 1.000 zł mies. począwszy od daty wniesienia powództwa do sądu; Czytaj dalej „Zwrot nadpłaconych alimentów”

Komentarze

Jak długo trzeba płacić alimenty na dziecko?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami rodzice mają obowiązek łożyć na swoje dziecko, aż do czasu, gdy będzie ono w stanie utrzymywać się samodzielnie, chyba, że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego wychowania i utrzymania.

Często klienci zadają mi pytanie: jak długo powinienem/powinnam płacić na dziecko? Przyjmuje się, że rodzice mają obowiązek utrzymywania swojego dziecka od momentu jego narodzin do czasu, gdy się usamodzielni i będzie w stanie samo zapewnić sobie środki na własne utrzymanie. Nie jest jednak prawdą, iż obowiązek ten trwa do 18 (pełnoletniość) czy 24 (koniec edukacji) roku życia dziecka – jak często można usłyszeć. Czytaj dalej „Jak długo trzeba płacić alimenty na dziecko?”

Komentarze

Od czego zależy wysokość alimentów na dziecko?

Zgodnie z art. 135 § 1 i 2 ustawy z dn. 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy [KRO] zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, może polegać także, w całości lub w części, na osobistych staraniach o jego utrzymanie lub wychowanie.

Poprzez usprawiedliwione potrzeby dziecka rozumie się Czytaj dalej „Od czego zależy wysokość alimentów na dziecko?”

Komentarze

Wina w rozwodzie – skutki orzeczenia

Często zadawanym pytaniem przez osoby planujące założenie w sądzie sprawy o rozwód jest: co w zasadzie da mi orzeczenie o winie małżonka? lub: po co mi właściwie stwierdzenie tej winy? Dla tych z Państwa, którzy mają tego typu wątpliwości postanowiłam opublikować niniejszy artykuł, w nadziei, że pomoże on uporządkować kwestie związane ze skutkami orzeczenia winy w rozwodzie i wyjaśni o co w tym wszystkim tak naprawdę chodzi.

Czytaj dalej „Wina w rozwodzie – skutki orzeczenia”

Komentarze

Wina w rozwodzie

W życiu codziennym często słyszymy, że sąd orzekł rozwód winy męża lub żony. Warto się zastanowić czym właściwie jest wina w rozwodzie? Czy istnieje jakaś jej definicja? Przede wszystkim należy zauważyć, że przepisy obowiązującej ustawy z dn. 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy [KRO] nie zawierają niestety pojęcia samej winy. Z pomocą przychodzi nam tutaj nauka prawa cywilnego w tym liczne publikacje poświęcone problematyce winy w rozwodzie a także bogate orzecznictwo sądowe.

Czytaj dalej „Wina w rozwodzie”

Komentarze